המספרים שמאחורי הפעילות

העשייה שלנו בשנת 2022

לתרומות להמשך הפעילות

המספרים שמאחורי הפעילות

העשייה שלנו בשנת 2022

לתרומות להמשך הפעילות

2,700

קשישים קיבלו ייעוץ משפטי אזרחי מעורכי דין מתנדבים בסניפי יד שרה, הרחבנו את שירות ייפוי כוח מתמשך כולל הרצאות ומתן מידע

שירותי קהילה

4,340

בני משפחה מטפלים קיבלו סיוע ממערך התמיכה של "יד לתומך" באמצעות קבוצות תמיכה ומפגשים טיפוליים

נבנו 18 חדרי אירוח נוספים

1,900

בני משפחה מטפלים שיקירם מאושפז, התאכסנו בחדרי האירוח הסמוכים למרכזים הרפואיים בבית יד שרה בירושלים וברעננה