לתרומות להמשך הפעילות

המספרים
שמאחורי
הפעילות

העשייה שלנו בשנת 2022

לסיור במעגל הנתינה

שירותי קהילה

נבנו 18 חדרי אירוח נוספים

1,900

בני משפחה מטפלים שיקירם מאושפז, התאכסנו בחדרי האירוח הסמוכים למרכזים הרפואיים בבית יד שרה בירושלים וברעננה

4,340

בני משפחה מטפלים קיבלו סיוע ממערך התמיכה של "יד לתומך" באמצעות קבוצות תמיכה ומפגשים טיפוליים

2,700

קשישים קיבלו ייעוץ משפטי אזרחי מעורכי דין מתנדבים בסניפי יד שרה, הרחבנו את שירות ייפוי כוח מתמשך כולל הרצאות ומתן מידע